Na geboren te zijn in Leopoldville, Belgisch Congo, ben ik na omzwervingen in Delft beland als student bouwkunde aan de technische universiteit.

Daar heb ik voor het eerst kennis gemaakt met verschillende teken- en schilder technieken. Waarbij een van de moeilijkste, het aquarelleren, mij het meest boeide.

Na voltooiing van mijn studie, heb ik het schilderen weer opgepakt.

Kennis van vormgeving en compositie waren hierbij een groot voordeel.

Eerst heb ik mij toegelegd op het aquarelleren, maar later heeft dit plaats gemaakt voor acryl. Mijn technische achtergrond verloochent zich niet. Dit ziet U aan de constructieve elementen in mijn werk.

Ik werk thematisch. Met onze groep stellen we gezamenlijk ieder jaar een onderwerp vast. Hiermee inspireren en en stimuleren wij elkaar.

De gedachte hoeveel kan ik weglaten en toch laten zien wat ik wil, blijft voor mij een boeiend uitgangspunt.